فاروق اعظم براى ميانجيگرى ميان طرفهاى درگير جنگ تلاش ميکند

Create: 05/11/2015 - 12:19

کابل (پژواک،٩ ثور ٩٤): داکتر فاروق اعظم رييس اتحاديۀ تحول صلح آميز افغانستان، ميگويد که براى صلح به هرجانب درگير ميرود و به آنها ميگويد که مشکل افغانستان از طريق جنگ حل نميشود.
داکتر فاروق اعظم باشندۀ ولايت کندهار است، تعليمات ابتدايى خود را از مکتب آغاز کرده، به مکتب رفته و تحصيلات عصرى خود را در بخش علوم دينى در پوهنتون الازهر مصر انجام داده است.
موصوف، از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گرديده و ماسترى خود را در بخش زراعت از پوهنتون امريکايى در شهر بيروت لبنان به دست آورده و در بخش منابع آبى، از پوهنتون لندن سند دوکتورا گرفته است.
وى افزود که هنگام حملۀ اتحاد شوروى سابق، مشاور وزارت آب و برق بود؛ اما بعداً به پاکستان مهاجر شد.
فاروق اعظم علاوه بر اين، به حيث معاون حزب محاذ، وزير معارف در حکومت مجاهدين و بعداً به حيث وزير امور مهاجرين کار کرده است.
اين رهبر جهادى، در مصاحبه با آژانس خبرى پژوک گفت که بعد از اين، کدام وظيفه دولتى اجرا نکرده و براى تامين صلح در کشور کار ميکند.
رييس اين اتحاديه گفت زمانيکه رييس جمهور امريکا در اين سال گفت که براى پايان دادن به جنگ افغانستان، ٣٠ هزار سرباز به افغانستان اعزام خواهد کرد، وى فکر کرد که اين کار امريکا به جنگ شدت ميبخشد و تعداد زيادى از افغان ها در آن کشته خواهد شد.
وى افزود که بعد از آن، براى حرکت صلح آميز، نهادى تحت نام "د افغانستان د سوله ييز بدلون ټولنه" يا نهاد تحول صلح آميز افغانستان را تاسيس کرد و در چوکات اين  اتحاديه براى صلح در کشور تلاش ميکند.
داکتر اعظم گفت که ميخواهد به افغان ها و خارجى ها اين پيغام را برساند که هيچ کسى برندۀ جنگ افغانستان شده نمى تواند.
موصوف در مورد فعاليت هاى اتحاديه گفت: "ما يک ميکانيزم مشرح به حامد کرزى رييس جمهور پيشين نيز داده بوديم؛ اما متاسفانه که موصوف در مورد، کدام کارى انجام نداد."
وى افزود که استاد برهان الدين ربانى رييس اسبق شوراى عالى صلح نيز يک ميکانيزم براى صلح ايجاد کرد و همراه با رييس جمهورغنى در مورد تحکيم صلح صحبت هاى طويل انجام داده است.
به گفتۀ وى، اين اتحاديه ابتکار تحکيم صلح در افغانستان را با خود دارد و در مورد به امريکا و کشورهاى همسايه نيز سفرهايى داشته است.
به گفتۀ وى، امکان دارد که اتحاديۀ تحول صلح آميز، يگانه نهادى باشد که با تمامى جوانب درگير جنگ در افغانستان، ملاقات کرده ميتواند و در صلح تجربه دارد.
وى علاوه کرد که در زمان حکومت طالبان نيز براى آشتى ميان طالبان وعربستان سعودى، تلاش هايى داشته است.
به گفتۀ وى، هرچند طالبان فقط از سوى عربستان سعودى، پاکستان و امارات عربى به رسميت شناخته شده بودند؛ اما روابط طالبان و حکومت سعودى به علت نسپردن اسامه بن لادن رهبر القاعده به ايالات متحدۀ عربى، خراب شد.
وى افزود: "حکومت سعودى از من خواست که مذاکرات آشتى ميان طالبان و حکومت سعودى را پيش ببرم و خودم براى انجام دادن اين کار به کندهار رفتم؛ اما در اين امر موفق نشدم."
به اساس معلومات وی، انجمن تحول صلح آميز افغانستان در ولايات مختلف چون لغمان، ننگرهار، کنر، کندهار، بغلان، سرپل و برخى ولايات ديگر، دفاتر داشته و بيش از ٢٧٠٠ ضد عضو دارد، که قريه به قريه ميگردند و به مردم پيام صلح ميرسانند.
فاروق اعظم گفت ولاياتى که دفاتر ما در آنجا فعال نشده، اعضاى اين اتحاديه کار ميکنند.
وى افزود: "همکاران ما به مردم اين فکر را ميرسانند که راه آبادى ملک، جنگ نيست و آوردن صلح در ملک بسيار مهم است."
وی گفت که مصارف اين اتحاديه از حق العضويت و کمک هاى بعضى افراد خيرخواه، تهيه ميشود.
فاروق اعظم افزود: "ما ميخواهيم که در هردو طرف، يک صلح شريفانه وعادلانه تامين گردد و ما نظريات هردو طرف را در نظر ميگيريم."
وی علاوه کرد که اتحاديۀ تحول صلح آميز افغانستان، براى خاتمه دادن به تشنج و جنگ جارى؛ به هردو طرف جنگ، طرح هاى کتبى پيش کرده و آنها خواست ميانجيگرى نموده اند.
اما داکترفاروق اعظم، بدون ارايۀ حزئيات در مورد اين دو طرح افزود که اين يک پروسۀ طويل است و تاکنون موقع وساطت عملى، به آنها داده نشده است.