Topic Trending

مصاحبه ها

کابل (پژواک،۲۹ سرطان ۹۹): گل آغا احمدی وردک شاعر و نویسنده ی که سال­ها برای صلح مبارزه قلمی کرده است، می گوید که افغان­ها از...

مقاله ها

Peace Articles

نوجوانی و جوانی، بهار عمر و هنگام شکوفایی آن، و آغاز فراز و نشیبهای روحی و جسمی و رسیدن به رشد است. در این دوره کم کم شخصیت انسان شکل می گیرد و پرسشهای فکری...

جايگاه صلح در اسلام

Peace and Islam
Apr 30, 2015

کشورعزیزمان افعانستان از مدت ها به  این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی،...

بیانیه ها

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
Mar 16, 2015

بسم الله رحمن الرحیم
جناب حضرت صاحب رهبر جهادی ما رئیس صاحب سنای ما...

نظريات مردم

People voice“ title=“People voice
Aug 09, 2015

  ١٦- زهره صمدی؛ محصل:
صلح، نیاز مبرم هرجامعه است که باعث رفاه، آسایش و ترقی هرکشور می...

سروى ها

Peace Survey“ title=“Peace Survey
Feb 23, 2015

کابل (پژواک، ۴ کب ٩٣): اکثريت مصاحبه شونده‌هاى شامل يک نظرسنجى، از تلاش هاى...

اشعار

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
May 23, 2015

پشت این حصار های نانجیب
میان این لباس های عجیب
پشت این کلاش...

قطعنامه ها

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
Jul 17, 2019

بسم الله الرحمن الرحیم
ما شرکت ‌کننده‌گان کنفرانس بین‌الافغانی صلح که...

گزارشهای ادارات

Apr 17, 2019

خلاصه
برای تامین صلح همه جانبه در افغانستان، در مورد...