۱- د سولې ژورنالیزم

Create: 05/12/2015 - 09:55

د کتاب نوم:  د سولې ژورنالیزم
لیکوال: مسعود مؤمن
خپرندوی : میدیوتیک افغانستان
د چاپ کال : ١٣٩٣ لمريز کال
د چاپ  ځای : کابل - افغانستان
د کتاب موضوع : د سولې د راپور ورکونې په برخه کې د خبریالانو او ژورنالیستانو روزنه
د کتاب په اړه:
د "سولې ژورنالیزم"  کتاب د ژورنالیزم او خبریالی په ډګر کې یو روزنیز کتاب دی چې د افغانستان د میډیوټیک له خوا، له افغانستان سره د آلمان د مرستو د ټولنې (GIZ) په مالي لګښت په دواړو ژبو ( دري او پښتو ) چاپ او خپور شوی دی. یاد کتاب په ۱۵۲مخونو کې د سولې د ژورنالیزم څخه له تعریف یا پېژندګلوی څخه نیولې بیا د سولې د ژورنالیزم یا خبریالۍ په وړاندې د خنډونو او ستونزو او  د جګړې د ژورنالیزم او  خبریالی او سولې د خبریالی او ژورنالیزم تر منځ توپیر، بیلابېل موضوعات څېړلې او بحث یې پرې کړی دى.
دغه کتاب څلور څپرکي لري چې هر څپرکی یې د  سولې د خبریالۍ اړوند بېلا بېل موضوعات او عنوانه لري او ددې کتاب یو ستر امتیاز دادی چې د بحث اړونده هرې موضوع ته یې بېلابېل روزنیر تمرینونه او له بېلابېلو رسنیو څخه عملي مثالونه وړاندې کړې دي.
د یادونې وړ ده چې د سولې ژورنالیزم کتاب اساساً په دري ژبه لیکل شوی چې پښتو ژباړه یې بیا د ننګرهار پوهنتون استاد، داوود وفا کړې ده.