۱- معرفى کتاب : ژورنالیزم صلح

Create: 05/12/2015 - 09:52

اسم کتاب: ژورنالیزم صلح
نویسنده: مسعود مؤمن
ناشر: میدیوتیک افغانستان
سال چاپ : ١٣٩٣ خورشيدى
محل چاپ : کابل - افغانستان
موضوع : آموزش ژورنالیستان و خبرنگاران در عرصه گزارشدهی صلح
در مورد کتاب:
کتاب " ژورنالیز صلح" که یکی از کتاب های آموزشی عرصه روزنامه نگاری است  که توسط اداره میدیوتیک افغانستان با همکاری مالی  موسسه کمک های آلمان برای افغانستان  (GIZ) به هردو زبان دری و پشتو  چاپ و به نشر رسیده است ، این کتاب حاوی 152 صفحه بوده و از تعریف ژورنالیزم صلح گرفته تا موانع در راستای ژورنالیزم صلح و فرق بین ژورنالیز جنگی و ژورنالیزم صلح را مورد بحث قرار داده است.
کتاب مذکور دارای چهار فصل جداگانه بوده که هر فصل آن عناوین و موضوعات مختلفی را  در رابطه با روزنامه نگاری برای صلح در یک جامعه مورد بحث قرار داده است و یکی از امتیازات خوب این کتاب را می توان شاملیت تمرینات به شکل آموزگاری و ارائه مثال های از گزارشات رسانه های مختلف در موضوع دانست.