قطعنامه‌ی مشترک کنفرانس بین‌الافغانی صلح در دوحه

Create: 07/17/2019 - 11:07

بسم الله الرحمن الرحیم
ما شرکت ‌کننده‌گان کنفرانس بین‌الافغانی صلح که به تاریخ ۱۶ و ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ مطابق با ۷ و ۸ جولای ۲۰۱۹ در شهر دوحه – قطر برگزار گردیده است، تلاش های جمهوری فدرال آلمان و دولت قطر را برای تامین صلح در افغانستان به دیده قدر نگریسته و از میزبانی صمیمانه آنان ابراز امتنان می نمانیم.
ما شرکت‌کننده‌گان کنفرانس همچنان از نقش سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، به ویژه آنانیکه زمینه‌ی نشست را برای مذاکرات با ایالات متحده‌ی امریکا و گفتگوهای بین‌الافغانی فراهم نموده‌اند، ستایش نموده و خواستار ادامه‌ی تلاش‌های شان برای تحقق صلح واقعی در کشور خویش هستیم.

مجمع نهاد های جامعه مدنی افغان برای صلح

Create: 08/22/2015 - 15:01

اعـلامیه مطبوعاتی
شنبه 31 اسد 1394
بیانیۀ مطبوعاتی شبکه نهادهای جامعه مدنی افغان برای صلح در رابطه به مذاکرات صلح
مذاکرات صلح که با مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در نتیجه مساعی نهادهای سیاسی، مدنی افغانستان و نهادهای مماثل منطقه و جهان بار اول در کشور پاکستان به شکل مستقیم آغاز یافت اقدام مثبت در راستای ختم جنگ تحمیلی در افغانستان است و شبکه نهادهای جامعه مدنی برای صلح (اکسونپ) اذعان دارد که دیگر زمان آن فرا رسیده است تا جنگ نیابتی پایان یابد.

قطعنامۀ مطبوعاتی فعالان حقوق زن

Create: 06/17/2015 - 15:04

صلح، آرزوى دیرینۀ ملت افغانستان؛ اما مذاکره با مولوی های جعلی و به دور از دیدعامه، برای ملت افغانستان هرگز قابل قبول نیست. زنانی که به شکل سمبولیک و نمادین در شورای عالی صلح حضور دارند، به هیچ وجه نمی توانند نمایندگی از خواست ها و آرمان های صلح خواهانۀ زنان افغانستان نمایند.
طی ده سال فعالیت های بی ثمر شورای عالی صلح، تنها ثمر ملموس این شورا تقویت تروریستانِى تحت نام طالب، امتیازبخشی به ناقضین حقوق بشر و نادیده گرفتن خواست و آرمان صلح خواهانه اکثریت شهروندان افغانستان بود.

قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح

Create: 06/02/2010 - 11:22

جرگه ملی مشورتی صلح که به اشتراک 1600 تن از نخبگان ملت رنجدیده افغانستان مشمول نمایندگان منتخب ملت در مجلسین شورای ملی، شوراهای ولایتی، علمای کرام، متنفذین قومی، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان و سایر اقشار جامعه که در 13 کتگوری تنظیم و دعوت گردیده بودند. برای مشوره جهت جستجوی راه های بیرون رفت از ناامنی های موجود و رسیدن به صلح پایدار در کشور تحت ریاست پروفیسور برهان الدین ربانی تدویر یافت.