٥- صلح و امنیت

Create: 07/09/2015 - 08:55

اسم کتاب: صلح و امنیت
نویسنده: محمد شریف رباطی درانی
ناشر: انتشارات نعمانی
محل چاپ: کابل، افغانستان
تاریخ چاپ:١٣٩١ خورشيدى
در مورد کتاب:
کتاب "صلح و امنیت" که توسط محمد شریف رباطی، یکی از کارمندان بلند رتبه وزارت ارشاد، حج و اوقاف تهیه گردیده است، دارای دو بخش جدا گانه می باشد که بخش اول آن مقالات و نوشتارهای مختلف نویسنده است که درنشرات وزارت و در مجله" پیام حق" منتشر گردیده است و این بخش کتاب، هشت فصل دارد.

٤- فریاد ها برای عدالت

Create: 05/17/2015 - 10:02

اسم کتاب: فریاد ها برای عدالت
ناشر: کلید گروپ
تاریخ نشر  : برج دسامبر سال ۲۰۱۳  میلادی
محل نشر : کابل – افغانستان
در مورد کتاب:
"د عدالت لپاره غږونه " یا فریاد ها برای عدالت مجموعه یی از شواهد و واقعاتی است که در مدت کم وبیش یک سال از سوی  گزارشگران کلید گروپ، به هدف  انعکاس صدای  قربانیان جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر ، جمع آوری شده اند .

۳ - مصالحه و آشتی

Create: 05/12/2015 - 10:19

 
اسم کتاب : مصالحه و آشتی
نویسنده : پوهنمل امان الله لودین
ناشر: شخص مؤلف
سال نشر : ١٣٨٧ خورشيدى
محل نشر: کابل ، افغانستان
در مورد کتاب:
کتاب "مصالحه و آشتی"  که در صد صفحه با قطع متوسط چاپ ونشر گردیده بیشتر روی چگونگی حل منازعات و پروسه صلح تاکید دارد ، دارای سه بخش می باشد که در بخش اول کتاب موضوعاتی چون نکات مهم برای تامین اعتماد ورسیدن آشتی، عملیه آشتی، عناصر مهم برای باز نمودن فضای مصؤون، موانع آشتی، مشوره ها برای مصلحین، ازمنازعه به سوی آشتی و برخی دیگر مسایل مورد بحث قرار گرفته است.

۱- معرفى کتاب : ژورنالیزم صلح

Create: 05/12/2015 - 09:52

اسم کتاب: ژورنالیزم صلح
نویسنده: مسعود مؤمن
ناشر: میدیوتیک افغانستان
سال چاپ : ١٣٩٣ خورشيدى
محل چاپ : کابل - افغانستان
موضوع : آموزش ژورنالیستان و خبرنگاران در عرصه گزارشدهی صلح
در مورد کتاب: