۳ - مصالحه و آشتی

Create: 05/12/2015 - 10:19

 
اسم کتاب : مصالحه و آشتی
نویسنده : پوهنمل امان الله لودین
ناشر: شخص مؤلف
سال نشر : ١٣٨٧ خورشيدى
محل نشر: کابل ، افغانستان
در مورد کتاب:
کتاب "مصالحه و آشتی"  که در صد صفحه با قطع متوسط چاپ ونشر گردیده بیشتر روی چگونگی حل منازعات و پروسه صلح تاکید دارد ، دارای سه بخش می باشد که در بخش اول کتاب موضوعاتی چون نکات مهم برای تامین اعتماد ورسیدن آشتی، عملیه آشتی، عناصر مهم برای باز نمودن فضای مصؤون، موانع آشتی، مشوره ها برای مصلحین، ازمنازعه به سوی آشتی و برخی دیگر مسایل مورد بحث قرار گرفته است.
همچنان در بخش دوم کتاب مسایلی چون صلح و آشتی از نظر اسلام ،حکم شرعی صلح ، زنده گی مسالمت آمیز از دیدگاه  اسلام ومسایل همانند آن  شرح شده اند و در بخش سومی کتاب  عناوینی چون اسلام و اعمار صلح،روش اعمار صلح در اسلام، چرا در اسلام به عدالت زیاد تأکید شده است؟، ایجادصلح و حفاظت از آن ومسایل دیگری از این قبیل به بحث و بررسی گرفته شده است.
نویسنده کتاب مذکوراستاد پوهنتون است ودر مقدمه کتاب خود یاد آوری نموده است که از محتویات این کتاب می توان در تدریس استفاده کرد و بشکل کورس عملی مورد بحث قرار گیرد.