نظریات مردم فراه در مورد صلح

Create: 06/25/2015 - 09:43

١- بریالی غفاری رئیس مجمع نهادهای مدنی فراه:
کارصادقانه برای صلح درافغانستان نه در زمان حکومت کرزی و نه هم درحکومت کنونی صورت گرفته است، امريکا و حکومت حامد کرزی برای مشغول سازی برخی سیاسیون و ایجاد دلگرمی برای افغانها شورای بنام صلح تاسیس کردند ولی اين شورا به جز مصرف پول های هنگفت هیچ دستاوردى نداشته است.
٢- اسدالله نایبی فارغ رشتۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل:
تمام فعالیت های پروسه صلح در افغانستان، تا اکنون نمایشی و تشریفاتی بوده است و کنفرانس های ناروى، قطر، دبی و غیره که مخالفين مسلح هم در آن شرکت داشتند، نیز موثریت برای روند صلح افغانستان نداشت، حل معضل افغانستان، در تفاهم بین الافغانی نهفته است و لازم است که تمام گروه های متنازع، بدون مداخله خارجی ها به مذاکره بنشینند تا به نتیجه مطلوب برسند.
٣- محمد انور رامش مسوول گروه هنری "فراداتا" :
کليد صلح افغانستان در دست امريکا است، پاکستان تحت تاثیر انگلیس و امريکا است و پاکستان، پروژه های غرب را در آسیا عملی می سازد تا جلو نفوذ قدرت های شرقی چون روسیه، هند و چین را سد کند ، تا خود افغان ها گریبان امريکا را نگیرد صلح نمی آید .
٤- داد الله قانع عضو شورای ولایتی فراه:
در زمان حکومت حامد کرزی، در زمینه صلح  فقط فعالیت های شعاری انجام شد و در حال حاضر نيز حکومت تصمیم جدی برای صلح با مخالفين مسلح ندارد، دولت افغانستان بايد براى تامين صلح در کشور، همزمان بالای امريکا و پاکستان نيز فشار وارد کند تا در تامين صلح در کشور قدم بردارند و حکومت افغانستان باید در صلح با طالبان، بعضی از خواسته های آنها را که در تضاد با قانون اساسی افغانستان نباشد، بپذیرد.
٥- جمیله امینی عضو شورای ولایتی فراه:
تلاش هاى صلح در زمان حکومت کرزی نسبت به حکومت فعلی بهتر بود، حکومت باید در ساختار شورای عالی صلح تغییر بیاورد،  برای آوردن صلح به افغانستان نیاز است تا افراد بی طرفى که مورد قبول هر دو طرف باشند، عضويت شورای عالی صلح را داشته باشند و حکومت افغانستان سیاست تعریف شده و فعال در زمینه مصالحه با طالبان را ارایه بکند.
٦- محمد ابراهیم شاکر محصل:
صلح نیاز وخواسته اساسی افغانها است؛ ولی نباید این صلح به قیمت خیلی گران برای افغانها تمام شود؛  نظام پس از طالبان با تمام کمبودی هایش، دستاورد های خوبی مانند آزادی بیان و رسانه ها، مساعد کردن زمينه تعلیم وتحصیل برای زنان، تدوين قانون اساسی، نظام دموکراتیک وغیره را دارد و نباید اين دستاوردها بخاطر صلح با طالبان از دست داده شود.
٧- میرحمزه باشنده ولسوالی پشترود:
من یک دهقان هستم، به مسایل حکومت نمی فهمم؛ ولی همین قدر می‌دانم که  نسبت به  حالا در وقت طالبان بیشتر صلح و امنیت وجود داشت، افغانها دیگر از جنگ های برادرکشی خسته شده اند، طالبان و حکومت باید از جنگ دست بکشند و بگذارند که مردم لذت صلح و آرامی را بچشند.
٨- عبدالعلی باشنده  ولسوالی خاک سفید:
تا زمانی که بیکاری باشد، صلح و امنیت نخواهد آمد،هزاران جوان تحصیل کرده، بیکار می گردند و بالاخره مجبور می‌شوند تا با طالبان یا داعش یکجا شوند؛ اگر دولت می خواهد که در افغانستان صلح بیاید، باید برای مردم زمینه های کار ایجاد کند.  
٩- بنیامین باشنده ولسوالی بالابلوک :
دولت به هر قیمتی که می شود، باید در افغانستان صلح بیاورد و باید طالبان را در حکومت سهیم کند تا دست از جنگ بکشند و در افغانستان صلح بیاید، مردم بالابلوک، دیگر طاقت و تحمل جنگ را ندارند و طرف های درگیربايد بالای مردم رحم کنند و دست از جنگ بکشند.
١٠- سید احمد پنچرمین در مرکز فراه:
صلح خیلی چیزی خوبی است، ولی من از زمانی که به دنیا آمده ام صلح را ندیده ام؛ بلکه همیشه جنگ، کشتن و دربه درى بوده در وطن ما. کرزی هم می‌گفت که به افغانستان صلح می آید؛ ولی نیامد و در حکومت جدید هم هر روز جنگ بیشتر می‌شود، طرف هاى درگیر در کشور باید  دیگر دست از جنگ بکشند و بگذارند که مردم افغانستان در صلح زندگى کنند.