زنان پکتیکا خواهان حفظ حقوق شان در روند صلح استند

Create: 04/07/2019 - 16:43

 

شرنه (پژواک، ۱۸حمل ۹۸): شمارى از زنان ولایت پکتیکا میگویند که در روند جاری مذاکرات صلح و وضعیت بعد از آن، باید حقوق آنها محفوظ نگهداشته شود.
آنها که در شرنه مرکز این ولایت نشستى را برگزار کرده بودند، از طرف های درگیر در جنگ خواستند که بعد از این از کشتن، فرزندان، برادران و اعضای خانواده و اقارب شان اجتناب ورزند.
حیا یکتن از فعالین مدنی پکتیکا میگوید که در جنگ جاری، زنان بیشتر آسیب دیده اند؛ زیرا با کشته شدن هر افغان، زنان بی سرپرست میشوند.
موصوف به پژواک گفت که ازهمه بیشتر زنان رنج کشیده اند؛ زیرا شوهر، برادر، پسر و پدر آنها کشته شده اند.
کبرا محمدی فعال دیگر مدنی گفت که زنان از این جهت بیشتر به تامین صلح علاقمنداند که در میدان نبرد، اعضای خانواده های شان را از دست داده اند.
نامبرده تقاضا کرد تا دستاوردها در عرصۀ زنان از نظر نیفتد و در مذاکرات جاری صلح سهیم ساخته شوند.
رناگل تسل یکتن از زنان دیگر گفت که در روند جاری صلح، تاکنون همراۀ شان مشوره صورت نگرفته؛ اما نامبرده خواست تا برای زنان نیز در این پروسه سهم داده شود.
شيرپادشاه ارگونی معاون والی پکتیکا نیز بر اشتراک زنان در روند صلح تاکید کرد و گفت که با این کار، ازحقوق و دستاوردهای شان دفاع کرده می توانند.
به قول وی، در جرگه مشورتی صلح نیز به زنان افغان ۳۰ درصد سهم داده شده و دولت در همه عرصه ها به حقوق زنان متعهد است.
قابل ذکراست که برای اولین بار در پکتیکا، نشست ويژۀ زنان در مورد صلح تدویر میشود.
در مجموع اشتراک کنندگان این نشست، پیرامون مذاکرات  صلح میان طالبان و هيئت امریکایی خوشبین اند؛ ولی صلح پایدار را می خواهند تا دستاوردهای سال های گذشتۀ زنان افغان، درآن محفوظ باشد.