«با مذاکرات بین الافغانی صلح در کشور تامین می گردد»

Create: 04/08/2019 - 16:39

هرات (پژواک، ۱۹ حمل ۹۸): شورای علما در زون غرب، یگانه راه پایان دادن به مخالفت ها و تضادها را، رفتن به طرف مذاکرات بین الافغانی می داند و می گوید که بدون صلح، افغانستان به رفاه و آسایش دست نمی یابد.
مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در زون غرب کشور، ضمن تاکید بر تامین صلح سرتاسری در کشور، از طرف های درگیر خواست که با اجتناب از رو در رویی و دوری از جنگ، بدون در نظرداشت نقش خارجی ها، راه صلح را جستجو کنند.
موصوف افزود که افغان ها از هر چیزی دیگر، بیشتر تشنۀ صلح اند و دیگر توان دیدن ریختن خون همنوعان خود را ندارند و از همین رو، باید تأمین صلح در اولویت تمام گروه های درگیر قرار داشته باشد.
وی گفت: «برادرکشی میان افغان ها بس است و از طرف های درگیر جنگ میخواهیم که دست به دست هم دهند و با هم صلح کنند و برای تامین صلح، نباید تکیه به خارجی کنند.»
صالح، با تاکید افزود: «از ۴۰ سال به این سو، در افغانستان جوی خون روان است، به اشاره بیرونی افغان از سوی افغان کشته می شود. من به عنوان کوچکترین طالب علم، از طرف های درگیر می خواهم که اختلاف را کنار بگذارند و آغوش همدلی و هم پذیری را باز کنند؛ زیرا ما بدون وحدت و اتحاد، هیچ راه دیگری نداریم و ما باید دست به دست هم دهیم و با هم بنشینم و صلح کنیم.»
درهمین حال آگاهان مسایل سیاسی، فرصت های به وجود آمده در کشور را بهترین زمان برای دست یافتن به صلح دایمی در کشور می دانند و تأکید دارند که حکومت، باید از این اجماع عمومی استفاده کند.
دکتور احمد غنی خسروی یک تن از استادان پوهنتون هرات گفت: «از پروسه صلح افغانستان به شمول ترامپ، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه و جهان، همه حمایت کرده اند و بهترین فرصت است برای رهبران حکومت افغانستان، تا از این فرصت ها استفاده های بهینه را ببرند و طالبان را به صلح وادار کنند.»
از سوی دیگر، شعیب خان فهیم آگاه مسایل نظامی در هرات، به این باور است که تلاش های نیروهای امنیتی در میدان های نبرد با طالبان نیز می تواند با افزایش فشار بالای این گروه، آنان را وادار به صلح کند.
او افزود: «نیروهای امنیتی در میدان های نبرد در برابر طالبان، باید بیشتر از پیش تحرک عمل داشته باشند، تا اینکه طالبان پی ببرند که از راه نظامی نمی توانند دولت افغانستان را شکست دهند و حاضر به مذاکره شوند و مقام های حکومت افغانستان هم باید آنان را قناعت بدهند که صلح کنند.»
شماری از شهروندان هرات نیز با حمایت از تلاش های صلح، از رهبران طالبان می خواهند که با حکومت مذاکره کنند.
این شهروندان همچنان تاکید دارند که دراین مذاکرات صلح، نباید دستاوردهای دو دهه پسین نادیده گرفته شود.
محمد سعید یکی از شهروندان هرات گفت: «تلاش های اخیر امیدوار کننده است و ما شهروندان امیدوار هستیم که جنگ ۴۰ ساله پایان یابد و صلح در کشور تامین گردد.»
وحید یکی دیگر از باشنده گان هرات گفت: «ما از حکومت می خواهیم که تلاش های بیشتر انجام دهد تا طالبان حاضر به مذاکره شوند.»
تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان، در حالی بیشتر شده است که قرار است حکومت در نهم ثور سال روان، «لویه جرگه مشورتی صلح» را با اشتراک حدود ۲۵۰۰ تن به نماینده گی از تمام اقشار افغانستان در کابل برگزار کند. خوشبینی ها بر این است که تلاش های حکومت و نماینده ویژۀ امریکا، بتواند زمینۀ تامین صلح را قبل از برگزاری انتخابات مساعد سازد.