کنفرانس دو روزۀ افغان ديالوگ در قطر

Create: 05/31/2015 - 09:11

کابل (پژواک،٦جوزا٩٤): کنفرانس دو روزه اى تحت نام "افغان ديالوگ"؛ از سوى موسسۀ تحقيقاتى کانادايى موسوم به پگواش، به تاريخ ١٢و ١٣ ثور سال ١٣٩٤ در دوحه مرکز قطر داير گرديده بود؛ اين نشست درعقب درهاى بسته برگزارشده بود. مذاکرات رسمى ميان افغانستان و طالبان انجام نشد؛ اما طرفين درگير در منازعۀ افغانستان، تبادل نظر نمودند.
در اين نشست ٢٤تن اشتراک ورزيده بودند که اعضاى شوراى عالى صلح، احزاب سياسى، نمايندگان جوامع مدنى، نمايندۀ حزب اسلامى به رهبرى حکمتيار و نمايندگان دفتر سياسى طالبان در قطر شامل بودند.
ضمن وزيران و مقامات پشين  اشتراک کننده از کابل، داکتر عبدالقيوم کوچى کاکاى رييس جمهور اشرف غنى، داکتر فاروق اعظم، سيداسحاق گيلانى، حاجى روح الله، وحيدالله شهرانى، انوارالحق احدى، قريب الرحمن سعيد و غيرت بهير هيئت دو عضوى حزب اسلامى به رهبرى حکمتيار و همچنان از حزب اسلامى مقيم کابل، قطب الدين هلال، مولوى عطاالله لودين و مولوى شهزاده شاهد حضور به هم رسانده بودند.
در بين اشتراک کننده گان کابل در اين کنفرانس؛ سه خانم عضو  جوامع مدنى نيز اشتراک ورزيده بودند که در حاشيۀ کنفرانس متذکره، با مقامات طالبان پيرامون حقوق زن گفتگوهاى مستقيم و آزادانه انجام دادند.
گفتنى است که در برگزارى کنفرانس يادشده، سفير سويدن و نمايندۀ سفارت روسيه در کابل نيز نقش داشتند؛ اما به کشورهاى همسايه چون پاکستان، چين و ايران هيچ نقش داده نشده و از آنها نظرخواهى هم نشده بود.
دراين جلسه، برخى نمايندگان دفتر يوناما ملل متحد نيز اشتراک داشتند و اين کنفرانس ميز مدور مانند، به رضايت طالبان توسط حمايت مالى يوناما در قطر برگزار شده بود.
اداره تحقيقاتى کانادايى پگواش که به شمول افغانستان در بسا کشورهاى جهان، غرض صلح و حل منازعات از سال ١٩٥٧ ميلادى تا کنون فعاليت دارد؛ دربرج سنبلۀ سال ١٣٩٠ خورشيدى تحت نام گفتگوهاى صلح افغانستان در شهر دبى امارات متحدۀ عرب، نشستى را داير کرده بود.
يک هيئت اين گروه در برج ثور، سال ١٣٩١ خورشيدى  در ولايات کابل و بلخ و در سال ١٣٩٣ خورشيدى در شهر دبى امارات متحدۀ عرب در مورد مذاکرات صلح افغانستان مشوره هايى را انجام داده است.
در اين کنفرانس دو روزه، گرچه  ميان جانبين (اعضاى شوراى عالى صلح و نمايندگان طالبان) گفتگوهاى رسمى آغاز نشد؛ اما گروه پگواش برخى نکات عمده را پخش نموده که برخى آنها قرار ذيل اند:
• تمامى اشتراک کنندگان نشست، با يک صدا از  خاتمه دادن به منازعۀ جارى افغانستان و پروسۀ صلح حمايت کردند.
• تمامى اشتراک کنندگان نشست، از تلفات افراد ملکى در جنگ جارى در افغانستان ابراز نگرانى نموده بر جلوگيرى آن تاکيد کردند.
• بعضى از اشتراک کنندگان نشست، موضوع  اخراج  نام هاى بعضى افراد از ليست سياه و رهايى زندانيان سياسى را  مطرح کردند.
• در جريان کنفرانس، روى نقش نيروهاى خارجى در افغانستان نيز مذاکرت مفصل صورت گرفت و اکثريت آنها با خروج نيروهاى بين المللى تاکيد کردند؛ اما بعضى از آنها گفتند که قبل از خروج نيروهاى خارجى بايد سازش سياسى در افغانستان به ميان آيد.
• در جريان کنفرانس، روى تعليمات ذکور و اناث تاکيد شد و تعليم را براى هر دو لازم خواندند.
• اشتراک کنندگان کنفرانس، بر روابط خوب با کشورهاى همسايه تاکيد کردند؛ اما يادآورشدند که کشورهاى همسايه نبايد در امور داخلى افغانستان مداخله نمايند.
• اشتراک کنندگان کنفرانس، با يک صدا، گروه مسلح داعش را بيگانه خوانده و آن را به نام گروه ضد خواست ها و آرزوهاى مردم افغانستان ياد کردند.
• در کنفرانس همچنان موافقه صورت گرفت که به زودى همچو يک کنفرانس نيز ايجاد خواهد شد تا راه براى پروسه صلح هموار گردد؛ اما تاريخ و محل کنفرانس ديگر مشخص نشده است.
•  در اين کنفرانس گفته شد که دفتر طالبان در قطر، در اين کنفرانس نقش مهم ايفا کرده و تقاضا به عمل آمد که به اين دفتر رسميت داده شود.
• اشتراک کنندگان کنفرانس پگواش در قطر، در جريان کفرانس فيصله نمودند که ملل متحد و قطر، به حمايت از  پروسۀ صلح افغانستان ادامه ميدهند.
• اشتراک کنندگان، همچنان فيصله نمودند که در آينده نيز يک همچو نشست در قطر برگزار گردد.