نشست مالديف

Create: 04/21/2010 - 10:10

کابل(پژواک، ١٨ جوزا ٩٤): به تاريخ ٣١ ثور ١٣٨٩ خورشيدى، برخى اعضاى پيشين طالبان و حزب اسلامى، و تعدادى از اعضاى هردو مجلس شوراى ملى افغانستان، در نشستى که به ابتکار همايون جرير عضو پيشين حزب اسلامى در مالديف برگزار گرديده بود، اشتراک کرده بودند.
هرچند هيچ کدام نمايندۀ رسمى حکومت افغانستان، طالبان مسلح و حزب اسلامى حکمتيار در اين نشست حضور نداشت؛ اما خالد فاروق يکى از اعضاى جداشدۀ اين حزب در کابل، عبدالستار خواصى عضو ولسى جرگه، اعضاى مشرانوجرگه، مولوى ارسلان رحمانى يکى از سران پيشين طالبان و برخى افراد ديگر، از اشتراک کنندگان مهم اين نشست شمرده مى شدند.
دفتر محمد نشيد رييس دولت مالديف، در آن زمان به رسانه ها گفته بود که نمايندۀ حامد کرزى رييس جمهور افغانستان، با افراد زيادى در اين کشور که با طالبان مسلح ارتباط دارند، ديدار خواهد کرد؛ اما سخنگويان حکومت افغانستان، اشتراک نمايندگان رسمى دولت در اين نشست را رد کرده اند.
همچنان انجنير هارون زرغون يکى از سخنگويان گروه حزب اسلامى حکمتيار، اشتراک نمايندگان آنها در اين نشست را رد کرده و تصريح کرده بود که همايون جرير برگزار کننده و داماد انجنير حکمتيار، عضو حزب اسلامى نمى باشد.
در عين زمان، ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان مسلح نيز اشتراک نمايندگان خود در نشست مالديف را رد کرده و کسانى را که به نام طالبان در اين نشست اشتراک ورزيده بودند، مقيم کابل خواند.
سخنگوى رييس دولت مالديف، به آژانس خبرى فرانس پرس گفته بود که صلح و ثبات در افغانستان، برمنطقۀ ما تاثير دارد؛ از همين رو حکومت مالديف از تلاش هاى صلح که به هدف پايان دادن به منازعه در افغانستان انجام ميشود، حمايت ميکند.
اين نشست که به شمول بعضى اعضاى پارلمان افغانستان، در حدود ده تا بيش اشتراک کننده داشت، در جريان آن روى امکانات خاتمه بخشيدن به جنگ در افغانستان بحث و تحقيق صورت گرفت.
عبدالستار خواصى منشى ولسى جرگۀ افغانستان در آن زمان، که از اشتراک کنندگان اين نشست بود، به رسانه ها گفته بود که آنها روى مسايل زياد امنيتى صحبت کرده اند و در آيندۀ نزديک، نشست مشابه دوم برگزار خواهد شد.
خواصى، اهميت اين نشست را در اين خوانده بود که افغان ها براى اولين بار بدون فشار خارجى گردهم آمده اند؛ دوم اينکه ما با ايجاد يک اجندا به توافق رسيديم؛ سوم اينکه ما توافق نموديم که اين کنفرانس، ادامه داشته باشد تابه نتيجه برسد؛ اهميت چهارم آن اين است که حکومت و مخالفين مسلح، با هم ديدار نموده و نتايج آن را به نشست دوم ارايه کنند.
در جريان نشست مالديف، بعضى رسانه ها نيز گفته بودند که اين دومين نشست در اين کشور بود و به گفتۀ آنها،  قبل از اين نيز همچو يک نشست، در ماه جدى سال ١٣٨٨ خورشيدى در اينجا برگزار گرديده بود.