فاروق اعظم براى ميانجيگرى ميان طرفهاى درگير جنگ تلاش ميکند

Create: 05/11/2015 - 12:19

کابل (پژواک،٩ ثور ٩٤): داکتر فاروق اعظم رييس اتحاديۀ تحول صلح آميز افغانستان، ميگويد که براى صلح به هرجانب درگير ميرود و به آنها ميگويد که مشکل افغانستان از طريق جنگ حل نميشود.
داکتر فاروق اعظم باشندۀ ولايت کندهار است، تعليمات ابتدايى خود را از مکتب آغاز کرده، به مکتب رفته و تحصيلات عصرى خود را در بخش علوم دينى در پوهنتون الازهر مصر انجام داده است.
موصوف، از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گرديده و ماسترى خود را در بخش زراعت از پوهنتون امريکايى در شهر بيروت لبنان به دست آورده و در بخش منابع آبى، از پوهنتون لندن سند دوکتورا گرفته است.