Topic Trending

مصاحبه ها

کابل (پژواک، ١٢ اسد ٩٤): حاجى دين محمد مشاور رييس جمهور اشرف غنى و عضو هيئت صلح ميگويد که اگر افغان ها منافع شان را خود تعريف نکنند و خواست هاى خود را به...

مقاله ها

Peace Articles

نوجوانی و جوانی، بهار عمر و هنگام شکوفایی آن، و آغاز فراز و نشیبهای روحی و جسمی و رسیدن به رشد است. در این دوره کم کم شخصیت انسان شکل می گیرد و پرسشهای فکری...

جايگاه صلح در اسلام

Peace and Islam
Apr 30, 2015

کشورعزیزمان افعانستان از مدت ها به  این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی،...

بیانیه ها

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
Mar 16, 2015

بسم الله رحمن الرحیم
جناب حضرت صاحب رهبر جهادی ما رئیس صاحب سنای ما...

نظريات مردم

People voice“ title=“People voice
Aug 09, 2015

  ١٦- زهره صمدی؛ محصل:
صلح، نیاز مبرم هرجامعه است که باعث رفاه، آسایش و ترقی هرکشور می...

سروى ها

Peace Survey“ title=“Peace Survey
Feb 23, 2015

کابل (پژواک، ۴ کب ٩٣): اکثريت مصاحبه شونده‌هاى شامل يک نظرسنجى، از تلاش هاى...

اشعار

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
May 23, 2015

پشت این حصار های نانجیب
میان این لباس های عجیب
پشت این کلاش...

قطعنامه ها

Peace Poetry“ title=“Peace Poetry
Aug 22, 2015

اعـلامیه مطبوعاتی
شنبه 31 اسد 1394
بیانیۀ...